Järjestöille

Etsimme ja ohjaamme Oulun alueella lapsiperheille sopivia toimintamuotoja 3. sektorin kentältä. Seuraamme erityisesti lähellä.fi-sivustoa, joten kannattaa päivittää oman järjestön toimintaa aktiivisesti sivustolle. Voit olla myös suoraan meihin yhteydessä ja kertoa oman järjestösi ajankohtaisista kuulumisista.

YLEISHYÖDYLLISET AMMATILLISET JÄRJESTÖT YHTEISÖVAIKUTTAVUUSMALLISSA

Oulussa yleishyödyllisten ammatillisten järjestöjen on mahdollista työskennellä osana yhteisövaikuttavuusmallia perheiden tukena. Tällä hetkellä mukana olevia järjestöjä ovat Oulun ensi- ja turvakoti ry, Auta lasta ry, Hyvän mielen talo ry, Nuorten ystävät ry, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ja Puolivälikankaan asukasyhdistys ry.

Mikäli järjestösi on kiinnostunut kuulemaan asiasta lisää, voit olla yhteydessä MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin lapsi- ja perhetoiminnan koordinaattori Airi Martikaiseen, airi.martikainen@mll.fi, puh. 045 3263686.

YHTEISÖVAIKUTTAVUUSLUENNOT keväällä 2024

Itla järjestää kaikille avoimia luentoja yhteisövaikuttavuustyöstä.

Yhteisövaikuttavuus-luentoja järjestetään kolme kertaa kuukaudessa keskiviikkoisin klo 14.00–15.30. Luentosarjan sisällöt käsittelevät yhteisövaikuttavuustyötä, sen kehittämistä, rakenteita ja organisoitumista.
Luennot on tarkoitettu kaikille yhteisövaikuttavuustyössä mukana oleville toimijoille, erityisesti työn alkuvaiheessa avaamaan yhteisövaikuttavuustyön perusteita ja työn organisoitumista.

Luentojen sisältö

Yhteisövaikuttavuus – yhteisövaikuttavuustyön
perusta ja rakenteet

Tiina Ristikari (tutkimusprofessori, Itla) kertoo
yhteisövaikuttavuuden ja pärjäävyyslähtöisyyden
tutkimukselliset perusteet sekä yhteisövaikuttavuuden
johtamisen ja käytännön rakenteesta.


Ke 10.1. klo 14.00–15.30
Ke 6.3. klo 14.00–15.30
Ke 10.4. klo 14.00–15.30


Yhteisövaikuttavuus – johtaminen ja monialainen
verkostotyö

Tuula Takalo (PsM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto)
avaa tutkimuksen kautta yhteisövaikuttavuuteen
pohjautuvan monialaisen verkostotyön johtajuuden
näkökulmia ja käytännön työn rakenteita.


Ke 17.1. klo 14.00–15.30
Ke 13.3. klo 14.00–15.30
Ke 17.4. klo 14.00–15.30


Yhteisövaikuttavuus – organisoitumisen konkretia
ja sidosryhmien yhteistyö

Oona Palosaari (erityisasiantuntija, Itla)


Ke 24.1. klo 14.00–15.30
Ke 21.2. klo 14.00–15.30
Ke 8.5. klo 14.00–15.30


Yhteisövaikuttavuus – elämäntilannelukutaito ja
konkreettiset asiakastyön käytännöt

Mika Niemelä (työelämäprofessori, Oulun yliopisto)


Ke 7.2. klo 14.00–15.30
Ke 20.3. klo 14.00–15.30
Ke 15.5. klo 14.00–15.30


Yhteisövaikuttavuus – tiedolla johtaminen ja
tilannekuvatyökalu Näkymä

Mari Hirvonen (erityisasiantuntija, Itla) puhuu
yhteisövaikuttavuustyötä tukevasta tiedolla
johtamisesta ja sen avuksi luodusta digitaalisesta
Näkymä-työkalusta.


Ke 14.2. klo 14.00–15.30
Ke 3.4. klo 14.00–15.30
Ke 22.5. klo 14.00–15.30Koulutuksiin pääset liittymään alla olevan linkin kautta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU0YjMzNTAtM2NjYi00NThjLWE0MDYtYWM0MDU4NjcxZjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2269b44c04-a420-440f-b8e4-f85cbec5b332%22%2c%22Oid%22%3a%22dc09685d-0851-40d9-9c78-fa0365459116%22%7d

Teamsin kokoustunnus: 330 388 982 775
Tunnuskoodi: oYD36B